Doelstelling 2023

LET'S GO GREEN! Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en continuïteit zijn twee kernwaarden die gezamenlijk worden gedeeld binnen de familie Van der Valk. Het bouwen aan een duurzame toekomst zorgt ervoor dat de volgende generaties binnen de Van der Valk familie onze hotels kunnen blijven voortzetten en verbeteren.

Een hotel met visie voor de toekomst! Als duurzame onderneming streeft Van der Valk Hotel Dennenhof om zich te certificeren met het Green Key certificaat. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de natuur en het milieu, zonder dat u hiervoor hoeft in te leveren op comfort

Om deze doelstelling te halen, zien we het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, vrijwilligers, gasten, leveranciers en andere stakeholders.

Om de doelstellingen te behalen zal Van der Valk Dennenhof:

-             de relevante milieuwetgeving en ander milieueisen naleven

-             een aantoonbaar beleid voeren voor het verminderen van de CO2 voetafdruk

-             zuinig omgaan met middelen en materiaal en dit monitoren

-             biodiversiteit bevorderen in het eigen domein

-             een duurzaam aankoopbeleid voeren, met aandacht voor circulariteit (biobrandstof bijv)

-             het milieubewust handelen van alle medewerkers bevorderen

Sinds 2013 hebben er in fases diverse verbouwingen plaatsgevonden. Niet alleen met duurzame materialen maar ook op ecologisch vlak hebben de architect en aannemer in overleg met directie gebouwd.

Op de parking bevinden zich oplaadpunten voor elektrische wagens

Renovatie van de hotelkamers met individuele airco’s maar die centraal opgevolgd kunnen worden

Sensoren voor verlichting.

Sensoren op vensters die de klimaatbeheersing beïnvloeden

Nieuwe beglazing in het gehele gebouw

Renovatie ketelruimte

Reductie van 50% van mono-verpakte guest supplies

Streekgerechten

Doelstellingen 2022:

-             verbouwingen van gebouw Zuid: duurzame materialen  

-             Realisatie van extra oplaadpunten auto’s (Allegro)

-             Actief verhuren van onze fietsen gecombineerd met fietsarrangementen en gratis aanbieden van fietsroutes om de ecologische voetafdruk van onze gasten in de omgeving te verlagen